PRESENTACIÓ CAMPANYA FORESTAL 2012

Bombers de Barcelona

Bombers a la premsa


Els parcs i vehicles